top of page

För H&M har vi producerat en bredd av

content-serier, personliga porträtt och stillbilder. 

Kund: 

H&M Man

Media: 

Global In-store Campaign

Uppdrag:

Directing 

Art buying

Location scouting

Post production 

CONTACT

CEO/Executive Producer

Ysabel Knyphausen
+46 736 50 77 47
ysabel@newnew.se

Financial Manager

Mårten Nygren
+46 701 478 471

marten@giants.se

General Equiries/Location

info@newnew.se

Krukmakargatan 22 

11851 Stockholm

bottom of page